Przenieś do treści

Tender platform

Procedures excluding the law Public procurements E-auctions Tenders

Status:

Search by case ref. no. or name:

Type:

No. Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawa i montaż zbiornika biogazu 1000m3 – ZOW Ruptawa TOŚ-62-3229/2024 2024-06-26 13:03 2024-07-25 09:00
2. Wykonanie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej ⌀200, ⌀150 w Jastrzębiu-Zdroju z podziałem na części I i II TWK/62-3217/2024 2024-07-04 13:09 2024-07-18 09:00
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i studni pomiarowej TDT-62-3227/2024 2024-06-21 14:23 2024-07-11 09:00
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaskółczej, Okrzei i Młyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju TDT-62-3210/2024 2024-06-05 13:49 2024-07-02 09:00
5. Dostawa i montaż dwóch pomp wody technologicznej - ZOW Ruptawa. TOŚ/61-3187/2024 2024-06-21 13:42 2024-06-28 09:00
6. Dostawa wirowych odśrodkowych pomp zatapialnych Flygt TE-61-3214/2024 2024-06-19 11:38 (updated: 2024-06-21 13:00) 2024-06-27 09:00
7. Dostawa i montaż zbiornika biogazu 1000m3 – ZOW Ruptawa TOŚ-62-3195/2024 2024-05-28 11:10 2024-06-13 09:00
8. Sukcesywna dostawa tonerów EKF-3218/2024 2024-06-05 10:56 2024-06-12 09:00
9. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb siedziby głównej JZWiK S. A., w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. TE-61-3205/2024 2024-05-24 12:21 2024-06-10 09:00
10. Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Morcinka, Środkowej w Krostoszowiach (GKR23). TDT-61-3183/2024 2024-05-10 12:12 2024-05-23 09:00
11. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych EKF-3179/2024 2024-05-10 10:45 2024-05-21 09:00
12. Dostawa polielektrolitów TOŚ-61-3058/2/2024 2024-04-23 11:42 2024-05-07 09:00
13. Sukcesywna dostawa Ubocznego Produktu Spalania (UPS) lub pyłu lotnego (odpad o kodzie 10 01 02) do ZOW „Ruptawa” – w okresie 01.05.2024 r. – 30.04.2025 r. TOŚ-61-3174/2024 2024-04-11 12:17 2024-04-18 09:00
14. Sukcesywna dostawa nowych modułów radiowych, nadajników impulsów służących do odczytów radiowych wodomierzy głównych. ES-61-3150/2024 2024-03-27 12:22 2024-04-09 09:00
15. Dostawa energii elektrycznej bez usługi dystrybucji dla potrzeb wszystkich obiektów należących do Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w okresie od dnia 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r. TE-61-3143/2024 2024-03-15 12:14 2024-04-04 10:00
16. Sukcesywna dostawa Ubocznego Produktu Spalania (UPS) lub pyłu lotnego (odpad o kodzie 10 01 02) do ZOW „Ruptawa” – dostawy letnie TOŚ-61-3123/2024 2024-03-19 13:33 2024-04-03 09:00
17. Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Cieszyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR 85). TDT-61-3116/2024 2024-02-16 12:57 2024-03-04 09:00
18. Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR 84). TDT-61-3115/2024 2024-02-16 13:25 2024-02-29 09:00
19. Sukcesywna dostawa rur do przesyłania wody pitnej PE100RC TWW-61-3134/2024 2024-02-19 12:52 2024-02-28 09:00
20. Dostawa silnika i osprzętu do remontu kogeneratora – ZOW Ruptawa. TOŚ/61-3122/2024 2024-02-19 09:52 2024-02-27 09:00
21. Sprzedaż nieruchomości przy os. 1000-lecia 18A Sprzedaż - 1 2024-01-18 12:13 2024-02-13 09:00
22. Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Śląska, Kurpiowska, Łowicka, Broniewskiego, Kaszubska, Jasna, os. 1000-Lecia. TWK/62-3102/2024 2024-01-25 13:06 2024-02-12 09:00
23. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Szotkowickiej w Jastrzębiu-Zdroju TDT-62-3066/2024 2024-01-17 10:23 2024-02-07 09:00
24. Sukcesywna dostawa rur do przesyłania wody pitnej PE100, PE100RC TWW-61-3103/2024 2024-01-26 09:45 2024-02-06 09:00
25. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Powstańców Śląskich, Osadników i Siewnej w Jastrzębiu-Zdroju TDT-62-3088/2024 2024-01-15 12:50 2024-01-30 09:00
26. Odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów technologicznych wraz z dzierżawą pojemników TEŚ-61-3070/2023 2023-12-20 14:05 2024-01-04 09:00
27. Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Śląska, Kurpiowska, Łowicka. TWK/62-3059/2023 2023-12-01 13:24 2023-12-14 09:00
28. Dostawa polielektrolitów TOŚ-61-3058/1/2023 2023-12-01 12:40 2023-12-08 09:30
29. Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia DKA/61-3043/2023 2023-11-22 12:28 2023-12-06 09:00
30. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia EKF/61-3030/2023 2023-11-10 13:38 2023-11-27 09:00
Legenda
- Current
- Archive