Przenieś do treści

Tender platform

Postępowania z wyłączeniem ustawy Public procurements E-auctions Konkursy
No. Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wymiana blachodachówki na budynku maszynowni WKF P21– ZOW Ruptawa w Jastrzębiu-Zdroju ul. Przemysłowa 2A TOŚ/62-2738/2022 2022-08-16 09:08 2022-08-31 11:00
2. Dostawa polielektrolitów TOŚ-61-2716/2022 2022-08-16 11:13 2022-08-24 12:00
3. Wykonanie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja. TWK/62-2728/2022 2022-08-08 07:39 2022-08-22 10:00
4. Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Osadników w Jastrzębiu-Zdroju. TDT-61-2725/2022 2022-07-20 08:32 2022-07-27 10:00
5. Wykonanie nowego układu zasilania wraz z pośrednim układem pomiarowym dla przepompowni ścieków PJ 19 przy ul. Północnej w Jastrzębiu-Zdroju- projektuj i buduj TE-62-2720/2022 2022-07-11 12:54 2022-07-25 09:00
6. Zakup i dostawa olejów. TDT-61-2672/2022 2022-07-13 12:22 2022-07-20 10:00
7. Zakup i dostawa olejów. TDT-61-2672/2022 2022-06-23 13:00 2022-07-01 09:00
8. Dostawa 2 szt. opon Matador TDT-61-2673/2022 2022-06-10 08:11 2022-06-24 09:00
9. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych EKF-2710/2022 2022-06-10 11:07 2022-06-21 10:00
10. Wykonanie nowego układu zasilania wraz z pośrednim układem pomiarowym dla przepompowni ścieków PJ 19 przy ul. Północnej w Jastrzębiu-Zdroju- projektuj i buduj TE-62-2695/2022 2022-05-27 11:08 2022-06-13 10:00
11. Dostawa korpusu silnika i osprzętu w celu remontu kogeneratora ZOW Ruptawa. TOŚ-61-2693/2022 2022-05-24 12:45 2022-06-03 14:00
12. Dostawa przepustnic dwukołnierzowych oraz napędów elektrycznych - 4 komplety TWW-61-2697/2022 2022-05-25 14:21 2022-06-02 12:00
13. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych EKF-2682/2022 2022-05-19 13:05 2022-05-31 10:00
14. Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego TGTL-61-2678/2022 2022-05-17 11:20 2022-05-24 10:30
15. Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Osadników w Jastrzębiu-Zdroju. TDT-61-2638/2022 2022-05-17 09:41 2022-05-24 09:00
16. Dostawa przepustnic dwukołnierzowych oraz napędów elektrycznych - 4 komplety TWW-61-2680/2022 2022-05-06 11:59 2022-05-20 12:00
17. Zakup i dostawa olejów. TDT-61-2672/2022 2022-04-20 10:23 2022-04-28 10:00
18. Dostawa krótkich modułów PVC do bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej wraz z wypożyczeniem sprzętu do samodzielnego wykonania montażu. TDT-61-2664/2022 2022-04-08 12:37 2022-04-20 12:00
19. Dostawa wapna palonego mielonego niegaszonego wysokoreaktywnego wraz z rozładunkiem ciśnieniowym TDT-61-2651/2022 2022-04-08 10:35 2022-04-20 10:00
20. Usługi w zakresie badań i analiz technicznych TGT-61-2656/2022 2022-04-05 10:58 2022-04-13 13:00
21. Sukcesywna dostawa Ubocznego Produktu Spalania (UPS) lub pyłu lotnego (odpad o kodzie 10 01 02) do ZOW „Ruptawa” –dostawy letnie TOŚ-61-2619/2022 2022-04-05 09:53 2022-04-13 10:00
22. Wykonanie nowego układu zasilania wraz z pośrednim układem pomiarowym dla przepompowni ścieków PJ 19 przy ul. Północnej w Jastrzębiu-Zdroju- projektuj i buduj TE-62-2643/2022 2022-03-28 11:41 2022-04-12 10:00
23. Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Słonecznej w Gogołowej TDT-61-2641/2022 2022-03-29 09:41 2022-04-08 12:00
24. Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Libowiec w Jastrzębiu-Zdroju. TDT-61-2640/2022 2022-03-29 09:58 2022-04-08 11:00
25. Dostawa i montaż 2 szt. turbodmuchaw– ZOW Ruptawa TOŚ-61-2657/2022 2022-03-30 10:21 2022-04-07 12:00
26. Zakup i dostawa olejów. TDT-61-2371/2022 2022-03-31 10:09 2022-04-07 09:00
27. Opracowanie projektu budowlanego budowy farmy fotowoltaicznej w ZOW „Ruptawa” ul. Przemysłowa 1 w Jastrzębiu-Zdroju. TE-61-2632/2022 2022-03-23 11:15 2022-04-01 09:00
28. Zakup i dostawa olejów. TDT-61-2371/2022 2022-03-16 09:22 2022-03-23 10:00
29. Sukcesywna dostawa betonowych elementów studni rewizyjnych Ø 1000 mm. TDT-61-2637/2022 2022-03-14 08:20 2022-03-21 09:00
30. Dostawa 2 szt. opon Uniroyal, model: FH40 TDT-61-2368/2022 2022-03-11 07:37 2022-03-18 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne